Välkommen till Ljugarns strandbastu

2023 -2024 Renoveringen av fasaden!

På bilden syns Bengt demontera strålkastaren mot havet, för att förbereda skrapning och målning av takfoten. 
Kenneth förbereder med stegarna innan vi plockade ned elkabeln från väggen och gick upp för att skrapa vindskivorna. 

I slutet av augusti påbörjade bastuvärdarna sin del av den yttre renoveringen. Arbetet med att putsa om fasaden blev lite försenat pga. sjukdom.  Men under oktober påbörjade ett gotländskt murarföretag själva fasadarbetena.

Under arbetet med fasaden har Ljugarnbänken tillfälligt flyttats ut från norra väggen för att lämna plats för byggställningen.

Vi har skrapat och målat trävirket i takfoten och på gavlarna. De runda gavelfönstren har spacklats och fått ny brun färg.

På södra gaveln var vi också nödgade att skydda takutskjutet med nytt virke som lagts undertill på takbrädorna. Ett mer omfattande skydd skulle kräva omläggning av taket, något som vi INTE har planerat att göra i det här skedet. Taket är i övrigt i hyfsat bra skick utan läckor, och tegelpannorna är likaså i gott skick och med ett utseende som måste bevaras!

Under fasadarbetet har den gamla väggputsen knackats ned och ersatts med ny, som sitter bättre fast och skyddar väggen och huset mot regn och vinterstormar. Slutligen har ett nytt lager med spritputs lagts på och som under våren kommer att målas vit så strandbastun ser ut som vanligt igen!

Den 11 Oktober startade så arbetet med fasaden.

Den vane bastugästen kanske saknar de magnifika gula rosorna som vaktar på var sida om entrédörren? De har tyvärr varit tvungna att genomgå en mindre tuktning.

Men rosornas stubbar har skyddats med uppochner vända hinkar och deras rötter är stadigt förankrade i backen, så vi hoppas att redan under 2024 så skall det finnas gula rosor att glädjas åt igen.

Spännande och kul att det äntligen händer!!

Arbetslaget från Väskinde satte direkt igång med att slå ned all gammal puts från fasaden. De underliggande väggarna uppvisade en spännande blandning av olika material allt från kalkflis, till tegelpannor, tegelstenar och murblock. Man kan också tydligt se de olika utvecklingar som byggnaden har varit med om under åren. Det finns flera igenmurade dörrar och fönster, och tillbyggnaden av det som idag är lilla omklädningsrummet och toaletten syns tydligt.

Det tog till den 13:e november innan arbetet kunde återupptas igen.

Det gotländska företaget som åtagit sig arbetet råkade tyvärr ut för allvarlig sjukdom och arbetet blev därmed försenat. Men i mitten av november kunde arbetet på allvar sätta fart igen.

Väggarna har nu putsats upp och alla hål och ojämnheter har fyllts och väggen har en tjock nätarmerad putsyta. Fönstren och högra dörren är inplastade, och nu är väggarna på väg att bli spritputsade.

Vi räknar med att allt mureriarbete skall vara färdigt till årsskiftet. Och i vår, när värmen på allvar är tillbaka, så tar bastugänget nya tag med målningen.

Bastun uppfördes under hösten och vintern 1923 och till våren 1924 stod den klar i sin ursprungliga version. Lagom till den kommande jubileumssäsongen är bastun fin och fräsch, som om den vore ny igen! 

Bosse på Ljugarns Schakt och Transport har bidragit med sanden för puts och spritputsen, ytterligare en Bastuhjälte!!

24 november 2023; Nu är arbetet med att putsa om fasaden klart

November 2023

I slutet av november stod så äntligen bastun klar med sin nya fasad. Den lämnas med sitt gråa cement utseende över vintern. Fasaden måste nu brinna färdigt och torka ut. Till våren, när värmen har återkommit, övertar vi själva arbetet med vitslamningen. Så till sommaren kommer bastun att se fantastisk ut, även på utsidan!

Mikael maskar lite...

Maj 2024

Nu börjar det hända saker med bastun igen. Den sista fasen av fasadrenoveringen har inletts: slamningen av fasaden!

Under vintern och våren har nu fasaden torkat ut inifrån. Den har blivit mottaglig för att förseglas med kalkslamfärg. Både som färgsättning, men framförallt som ett skydd mot väder och vind under många år framåt.

Många förslag på nya färger har inkommit. Vissa på skämt, t.ex. Röd med vita knutar eller Grön. Andra mer seriösa, såsom Grå i olika nyanser.

Men bastun är en anrik byggnad, 100 år gammal, och den har alltid varit vitkalkad. Och så kommer den att förbli även i framtiden.

Bengt och Lennart i full fart på sjösidan
Mikael och Erik gör bilden komplett
Snart färdig med första strykningen

Färgen strittar!

Men vackart beir de!

Undrar om den finns i bara blått och rött också
Ser ut som grädden till kaffet har spillt lite
Kontakt