Välkommen till Ljugarns strandbastu

2021 - Nu öppnar strandbastun igen!

Från och med den 6:e juni 2021 går det åter att boka bastun privat för slutna sällskap på max 8 personer.

Vi hänvisar fortfarande till att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, vara noga med hygienen och självklart endast delta i sociala sammanhang om du känner dig helt frisk.

Kontakt